Individuální terapie

Za mnohými neúspěchy jedinců snažící se shodit přebytečná kila či nabrat svalovou hmotu stojí absence dobrého dietního či cvičebního plánu. Totéž platí i pro oblast rehabilitace pohybového aparátu. Pouze s dobrým, individualizovaným a v logických krocích sestaveným rehabitilačním plánem obsahující všechny aspekty práce na nápravě pohybového systému vede k vytouženému cíli.

Např. jaký smysl má masírovat šíjové svaly přijde-li klient s obtížemi v šíjové oblasti? Již dávno moudří lékaři pravili, že "jenom idiot se zabývá pouze tím místem, které bolí". Jaký smysl má "rovnat komín, když celý barák je nakřivo" ? Je nutné se v postupných krocích zabývat celým pohybovým aparátem a to jak kosterním systém (srovnání délky končetin, srovnání pánve, vyosených obratlů v bederní, hrudní i šíjové oblasti), tak svalovým aparátem (cílené posílení ochablých svalů, aktivní snižování napětí ve svalech přetížených, budování nových pohybových vzorců).

Co je možné řešit? Stavy vzniklé tzv. mechanickou bolestí. Od výhřezu ploténky počínaje (v bederním, hrudním či krčním segmentu), přes lumbago, ischias, tzv. "zablokované SI", napěťová bolest z přetížených svalů (zatuhlá šíje, trapézy, bedra...), migrény vertebrogenního původu (tj. od páteře), ale také plochá noha nebo vbočený palec a jiné. 

Nemechanická (chemická) bolest např. při zánětu na cvičební či masážní procedury nereaguje, nezlepšuje. 

Co mě čeká na individuální terapii? Po úvodní konzultaci a vyloučení kontraindikací jsou hlavní náplní 3 kroky: 1) Edukace - co dělat a co nedělat, aby si klient úmyslně nebo neúmyslně obtíže nezhoršoval (pozice, postoje, pohyby, sporty) 2) Manuální část - maká terapeut obvykle nějaký typ masáže, rozvolnění svalů napjatých (masáže klasické, masáže dle metody SM Systém, PIR) , centrace a aproximace kloubů, tedy jejich návrat do původních pozic (dornova metoda Plus) a 3) Cvičení - maká klient. Bez cvičení to prostě nejde. Je to pohybový aparát a ten, jak z názvu napovídá, nelze řešit jinak než pohybem (cviky dle metodiky Spirální stabilizace - SM Systém, nebo McKenzie a jiné).