Náplň kurzů SPS

kurzy se značí číslem. Avšak není nutné kurzy absolvovat po pořadí. Po úvodním kurzu 1 je možné si vybrat kurz pokročilý nezávisle na pořadí. 

1 ABCD - 4 dny ( 1AB = cvičební část, 1CD = manuální techniky) (32 výukových hodin)

Úvod do metody SPS-M - prevence, regenerace, kondice

Principy metody, základní cviky, základní masážní a manuální techniky

Příčiny vedoucí k přetížení páteře, prevence, regenerace, kondice

2 AB  - 4 dny (2A = bederní páteř, 2B = hrudní a krční páteř) (32 výukových hodin)

Bederní, hrudní a krční páteř - léčba metodou SPS- výhřez meziobratlového disku, potíže po operacích páteře

Příčiny vzniku výhřezu meziobratlového disku, spondylózy, spondylartrózy, aplikace cviků, masáže a MT pro léčbu

Po kurzu 1 a 2 jste : Trenér-Specialista SPS- 1. stupně (64 výukových hodin)

Trenér může vést výukové workshopy.

3 AB  - 4 dny (3A =  horní končetina, 3B = dolní končetina) (32 výukových hodin)

Horní končetina - Carpální tunel, epicondylitis radialis, ulnaris, sy. bolestivého ramene - cervikobrachiální syndrom, Dolní končetina - Plochá noha, hallux valgus, digiti mallei, calcar calcanei, gonarthróza, coxarthróza

Zdravá chůze. Optimálně koordinovaná a stabilizovaná chůze

Po kurzu 1 , 2 a 3 jste : Instruktor -Specialista SPS 2. stupně SPS (96 výukových hodin) 

4 AB Kurz - 4 dny (2x2 dny 4A, 4B) (32 výukových hodin)

Svalové řetězce - léčba, prevence a kondice metodou

Spirální svalové řetězce, vertikální svalové řetězce

Uplatnění pro léčbu, prevenci, regeneraci a sport

5 AB Skolióza - 4 dny (2x2 dny 5A, 5B)  léčba metodou SPS (32 výukových hodin)

5A. Období růstu 6-18 let možnost plné kompenzace křivky, období po ukončení růstu do 25ti let - možnost kompenzace svalové dysbalance vzniklé korzetoterapií

5B. Střední věk - rozvoj degenerací - výhřez disku, vyšší věk - spinální stenóza, cor kyphoscolioticum

  1. Kurz - 4 dny (2x2 dny 6A, 6B+C) (32 výukových hodin)

6 ABC Vertebroviscerální vztahy4 dny (2x2 dny 6A, 6B+C) (32 výukových hodin)

6A. Cervikokraniální syndrom - bolesti hlavy, cervikogenní závratě

6B. Kardiovaskulární systém, pulmonální systém, metabolický syndrom

6C. Urogenitální systém - funkční sterilita, chronické záněty, impotence, inkontinence

Po kurzu 1 , 2 , 3, 4, 5 a 6  jste : Specialista SPS- 3. stupně (192 výukových hodin)

Specialista SPS 3. stupně může vést kurz 1, 2, 3.

7 AB Sport I. - trénink metodou SPS 4 dny (2x2 dny 7A, 7B) (32 výukových hodin)

Kondice, zvýšení výkonu, regenerace, kompenzace

Důsledné uplatnění principů SPS-M, cvičení svalových řetězců

  1. Kurz - 4 dny (2x2 dny 8A, 8B) (32 výukových hodin)

8 AB - Učitel metody SPS - 4 dny (2x2 dny 8A, 8B) (32 výukových hodin)

Učitel 1. stupně. Opakování a upřesnění cviků, MT, principů, metodika výuky pro kurz 1 A, B, 1C, D (učitel musí mít absolvovat kurzy 1-8 (256 výukových hodin) a musí 3x asistovat u kurzů, které bude učit)

Učitel 2. stupně. Metodika výuky pro kurz 1 - 10 (učitel musí absolvovat kurzy 1-10 (320 výukových hodin) a musí asistovat u kurzů 1-10 (320 výukových hodin) celkem (640 výukových hodin)

9 AB opakování cviků - cvičení metodou SPS, léčba, prevence, kondice - 4 dny (32 výukových hodin)

Svalová analýza, rehabilitační a kondiční plán dle svalové analýzy, cvičení dle svalové analýzy, stabilizace cviků řetězci, cvičení pro věkové a výkonnostní skupiny

  1. Kurz - 4 dny (32 výukových hodin)

10 AB opakování masážních a manuálních technik - léčba, prevence, kondice - 4 dny (32 výukových hodin)

Základní techniky vleže, vsedě, vestoje, techniky pro oblast šíje, orofaciální oblast, hrudník a pánev, techniky pro horní končetiny, techniky pro dolní končetiny

Vzájemné vztahy mezi cvičením a manuálními technikami

  1. Kurz - 4 dny (nebo 2x2 dny 12A, 12B) (32 výukových hodin)

11 RTG, MR, CT diagnostika - pro SPS terapeuty, diferenciální a strukturální diagnóza, doporučení léčebného potupu


Osnovy kurzu 1ABCD

1) kurz 1ABCD - Úvod do metody SM Systém - spirální stabilizace

Kurz 1A - Úvod do metody SMS - 11 základních cviků - 8 vyučovacích hodin.

Svalový aparát, stabilizace pohybu svalovými řetězci, hlavní svalové řetězce a jejich účinky na páteř

Koordinace a stabilizace při chůzi a běhu, hlavně spirální řetězce LD, SA, PM, osa těla - anatomická, pohybové osy - přední a zadní

Cviky AD, cviky ABCDEFG - pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla, cviky mobilizační HIJK, cviky pro rozvoj rovnováhy a stabilizace trupu H+I+J+K+, koordinovaná a stabilizovaná chůze - cvik L

Hlavní principy SMS, trakce, centrace, mobilizace, reciproční inhibice, napínací reflex

Korekce cviků ve dvojicích, kontrolní body pro palpaci

Léčebné postupy u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, výhřezu disku, modifikace cviků pro aktuální stav pacienta

Kurz 1B - 40 cviků pro pokročilé - 8 vyučovacích hodin.

Opakování základní sestavy cviků, cviky pro krční páteř a záhlaví, C/B syndrom

Varianty základních cviků, cviky H++, I++, J++, K++, mobilizační cviky

Vzájemná korekce cviků, korekce osy těla, lopatky, pánve, hlavy,

Vertebroviscerální vztahy, skolióza, hallux valgus,

Choreografie cviků, rozšířený program cviků pro pokročilé - 40 cviků, kondice, regenerace, kompenzace jednostranného přetížení

Absolvent obdrží platný certifikát Vzdělávacího a rehabilitačního centra MUDr. Smíška opravňující k použití metody - její cvičební části - při práci s klienty.

kurz 1C, 1D

Cílem kurzů 1C+1D je pomocí manuálních technik uvolnění napětí ve svalech, které brání optimálnímu pohybu při cvičení a tím brání vzniku spirální stabilizace. Manuální techniky metody SM Systém tedy nejsou masáže v klasickém slova smyslu (v porovnání např. s masážemi klasickými), jde o sérii originálních technik, cílené anatomické masáže v kombinaci s trakcí páteře.

Zatímco u diagnózy výhřezu disku jsou masáže nebo nárazové techniky vždy kontraindikované, tedy nesmíme takovéhoto pacienta masírovat, manuální techniky SM Systému však lze použít i u akutních bolestivých stavů, výhřezu disku v bederní, hrudní či krční oblasti, posunu obratlů (spondylostéza), zúžení páteřního kanálu (spinální stenóza) a dalších.

Manuální terapie - možnosti a cíle:

Odstranění bolesti

Odstranění pohybových bloků - omezení hybnosti v jednotlivých kloubech

Odstranění antalgického držení těla - bolestí vynucené, deformované držení těla.

Efekt manuálních terapií:

Měkké tkáně - uvolnění svalového napětí, zlepšení výživy - prokrvení svalů, facilitace svalů utlumených

Páteř a klouby - snížení tlaku na meziobratlové ploténky a meziobratlové klouby, snížení tlaku na kloubní chrupavku (kyčelní kloub, kolenní kloub)

Nervové struktury - úžinové syndromy, průběh nervů napjatých svalem

Celková postava - vyrovnané osové držení těla

Manuální terapie nemůže nahradit cvičení, ale může pozitivní účinek cvičení podstatně urychlit a zesílit. Nejdůležitější částí manuální terapie je cílená anatomická masáž a trakční techniky.

Kurz 1C - 4 základní techniky - bederní oblast, pletenec pánevní, pletenec ramenní, šíje, mobilizace segmentů páteře a kloubů, orientační a palpační body

Kurz 1D - rozšířené techniky - bedra, šíje, cílená dynamická masáž za pohybu, korekce cviků

Absolvent obdrží platný certifikát Vzdělávacího a rehabilitačního centra MUDr. Smíška opravňující použití metody při práci s klienty

Po absolvování kurzů 1ABCD je možné pokračovat ve vzdělání metodou SPS (SM Systém) v tématických modulech zaměřených na konkrétní aspekt pohybového aparátu.

Po absolvování základních kurzů je možné pokračovat ve vzdělání kurzy tematickými 2A,B, 3A,B...atd v libovolném pořadí a kdekoliv v ČR. Tématické kurzy se zaměřují na konkrétní oblast obtíží a prohlubují využití metody SMS - jak cviků, tak man. technik.

Pořadí absolvování kurzů není nijak závazné, avšak v případě zájmu o certifikát akreditovaný MŠMT sloužící k vydání ŽL je doporučeno se zúčastnit těchto kurzů:

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti zdravotní tělesné výchovy - 1,2,3,6,9

Masér - 1,2,3,6,10
Stupně vzdělání v metodě SPS - licence:

0 - začátečník

1 - Trenér-SPS-M 1. stupně - vzdělání 64 hodin (kurzy 1 + 2)

oprávnění - trenér může cvičit individuálně a skupiny a vést výukové workshopy

2 - Instruktor- SPS-M 2. stupně - vzdělání 96 výukových hodin (kurzy 1, 2, 3)

oprávnění - instruktor může cvičit individuálně a skupiny a vést kurz 1

3 - Specialista SPS-M 3. stupně vzdělání 192 výukových hodin ( kurzy (kurzy 1, 2, 3, 4, 5, 6)

oprávnění - terapeut může vést kurz 1 a 2

4 - Učitel SPS 1. stupně 256 výukových hodin

oprávnění Učitel může vést kurz 1 -7

5 - Učitel  SPS 2. stupně 640 výukových hodin, včetně asistence

oprávnění učitel může vést kurz 1 -7

Licence jsou platné jen na 2 roky, pak je nutno obnovení licence absolvováním 4 denního kurzu