Trigger points

Jednoduše řečeno - spoušťové body jsou velice bolestivá místa v napjatých svalech. Tato skutečnost však není ničím novým a je známá vícenež 100 let. Nové je však zjištění, že spoušťové body, díky zřetězení svalů, vyvolávají tzv. přenesenou bolest ve zcela odlišné části těla. Např. bolest pociťovaná v ramenním kloubu může mít příčinu v prsním svalu či naopak ve svalech lopatky. Urputné bolesti lýtka mohou vycházet ze spoušťových bodů svalů hýžďových apod. 

Díky mechanickému poškození kosterního svalstva, ať již úrazem, zlomeninou, vymknutím nebo nadužíváním - kdy daný sval stále dokola vykonává stejnou práci stejným způsobem - může dojít k ztuhnutí svaloviny, tedy permanentní kontrakci a vytvoření tzv. spoušťového bodu (např. práce s myší, jednostranná zátěž sportovců, ovládání pedálů při řízení automobilu atd.) Tento stav se nazývá syndrom myofasciální bolesti. Intenzita bolesti se v průběhu dne mění.

Spoušťové body nereagují na meditaci, pozitivní myšlení, progresivní relaxaci a jen velmi omezeně např. na klasickou masáž. Jednou z možností je tlaková masáž (ischemizace spoušťového bodu), nebo tzv. aktivní strečing s efektem reciproční inhibice. Tedy napjatá svalová vlákna uvolňujeme na základě aktivity svalů na straně opačné. Tento efekt využívá česká metoda Spirální stabilizace (SM Systém). 

Takovýmto ošetřením je možné docílit zmírnění či odstranění  bolestí hlavy, šíje, bolestí v ramenním kloubu, bolestí jakoby vystřelující z rameni do paže, či bolesti vycházejících z beder a po vnější straně stehna mnohdy putujících k lýtku či ke kotníku, bolest v tříslech

Ošetření spoušťových bodů není u nás zatím nijak rozšířené, což je velká škoda vzhledem k možnostem, které technika "Fundované doteky" , tedy ošetření spoušťových bodů nabízí. Je to také mimořádně kvalitní doplňková metoda k jiným "tělonápravným" metodám, jako např. Dornova metoda nebo SM Systém, protože dohromady poskytují harmonický a komplexní přístup.